Công ty cổ phần đầu tư ITC Hà Nội


Công ty ITC thực hiện hợp đồng dịch vụ công ích gói cắt cây tỉa cành, thay thế lắp đặt hej thống chiếu sáng

 CÔNG TY THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH GÓI CẮT CÂY TỈA CÀNH, THAY THẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ HUYỆN LẬP THẠCH

Tháng 12/2020 Công ty ITC Hà Nội đã thực hiện gói dịch vụ công ích cho huyện lập thạch. Gói dịch vụ này bao gồm cắt cấy tỉa cành, thay thế lắp đặt hẹ thống đền chiếu sáng đô thị cho Thị trấn Lập Thạch - Huyện Lập Thạch nhằm đảm bảo cho mùa mưa báo không sẩy ra những sự cố về gẫy cành cây, đổ cây .Hẹ thống chiếu sáng luon luôn được thắp sáng phục vụ bà con thị trấn đón tết âm lịch.
Đây là cả sự cố gắng của Ban lãnh đạo Huyện Lập Thạch nhằm đảm bảo an toan cho người dân địa phương .Cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của ban lãnh đạo huyện đối với công ty ITC , khi giao nhiệm vụ thực hiện gói dicj vụ công ích này.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên tư vấn
Ms.Hòa
Ms.Hòa
Mobile0975 299 039
Email

Hotline Support 24x7

024 - 3 2161 734

Contact Us

info@itchanoi.vn