Công ty cổ phần đầu tư ITC Hà Nội


Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 

-Ban lãnh đạo:
     
+ Giám đốc Công ty: Ông LƯU HẢI PHONG
-Phòng ban chức năng:
 
 + Phòng Tổ chức - Hành chính
   +Phòng tài chính kế toán
  + Phòng Kế hoạch Kỹ thuật - Đấu thầu
  + Phòng kinh doanh

-Đội xây dựng
-Đội máy thi công
-Đội lắp dặt thiết bị
-Đội thu gom vệ sinh rác sinh hoạt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên tư vấn
Ms.Hòa
Ms.Hòa
Mobile0975 299 039
Email

Hotline Support 24x7

024 - 3 2161 734

Contact Us

info@itchanoi.vn