Công ty cổ phần đầu tư ITC Hà Nội


Công ty ITC Hà nội cùng phối hợp với huyện lập thạch cải tạo khu nhà cách ly covit

HUYỆN LẬP THẠCH :CÔNG TY ITC HÀ NỘI ĐƯỢC SỰ TIN TƯỞNG CỦA BAN LÃNH ĐẠO HUYỆN LẬP THẠCH GIAO CHO NHIỆM VỤ CẢI TẠO SỬA CHỮA KHU TRƯỜNG HỌC CŨ THÀNH KHU CÁCH LY COVIT 19

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên tư vấn
Ms.Hòa
Ms.Hòa
Mobile0975 299 039
Email

Hotline Support 24x7

024 - 3 2161 734

Contact Us

info@itchanoi.vn